ЕВРОПЫН БҮХ УЛСААС Цуглуулбар Ачааг ОНЦГОЙ ХЯМД Үнээр

Blog Single

Бид ЕВРОПЫН БҮХ УЛСААС цуглуулбар ачааг ОНЦГОЙ ХЯМД үнээр тогтмол хуваарийн дагуу тээвэрлэж байна.

  • FOB Berlin - FOT UlaanBator
  • €75/m³ for LTL /ачааны машин/
  • €60/m³ for LCL /чингэлэг/
  • (1m³ = 235kg by LTL/1m³ = 330kg by LCL)

(Жич: Температурын тохируулгагүй, давхарлаж ачих боломжтой жирийн ачаанд хүчинтэй)

  • АЧАА ТЭЭВРИЙН ДААТГАЛ ҮНЭГҮЙ /Даатгалын нөхцөл/
  • ИМПОРТЫН ГААЛИЙН БҮРДҮҮЛЭЛТ ҮНЭГҮЙ
  • УБ ХОТ ДОТОРХ ХҮРГЭЛТ /2 тонн/куб метр хүртэл/ ҮНЭГҮЙ
  • ГААЛИЙН МЭДҮҮЛЭГ ШИВЭЛТ /50 нэр төрөл хүртэл/ ҮНЭГҮЙ

Ачааны байршил болон замын мэдээг та манай www.mlw.mn вэб хуудсаар дамжуулан хүссэн үедээ авах боломжтой.

Европын улсаас Монгол руу ирэх тээврийн цогц үйлчилгээг бид хүргэх болно.