Химийн хорт болон аюултай бодис тээвэрлэхэд бүрдүүлэх материал

Blog Single

Химийн хорт болон аюултай бодис экспортлох, импортлох, хил дамжуулан тээвэрлэх болон үйлдвэрлэх, худалдах, ашиглах зөвшөөрөл авахад шаардагдах бичиг баримтын жагсаалт:

 • Албан бичиг болон хавсралт хүснэгтээр химийн бодисын нэр томъёо, тоо хэмжээ, импортлох улс, хилийн боомт, зөвшөөрлийн төрлөө тодорхой бичих/ Хүснэгт 1-ийн загварыг харна уу/
 • ААН-ийн гэрчилгээний хуулбар нотариатаар батлуулсан байх
 • БОН байдлын нарийвчилсан үнэлгээний тайлан /эх хувь/, тайландаа тухайн импортлох, ашиглах, хадгалах, худалдах гэж буй химийн бодисын эрсдэлийн үнэлгээг хийлгэсэн байх
 • Импортолж байгаа бол худалдааны гэрээ, тээвэрлэлтийн гэрээ /монгол, англи, орос хэлний аль нэгээр) бусад хэлнээс орчуулсан бол орчуулгын баталгаатай байх
 • Химийн бодисын хор аюулын лавлах мэдээлэл, MSDS /монгол, англи, орос (энэ 3 хэлний аль нэг дээр байж болно.)/ (5 нэр төрлийн бодисоос олон бол CD-д бичих,)
 • Пестицид импортлох бол ХХААХҮЯ-ны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрөл, ариутгал халдваргүйтлийн бодис бол ЭМЯ-ны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн хуулбар, тэсэлгээний бодисын түүхий эд химийн бодис бол УУХҮЯ-ны үйл ажиллагаа явуулах тусгай зөвшөөрлийн хуулбар
 • Урд авч байсан химийн бодисын ашиглалт, үлдэгдлийн тайлан /Хүснэгт 2-ын загварыг харна уу/
 • Мэргэжлийн хяналтын байцаагчийн дүгнэлт /Химийн бодисын агуулахын дүгнэлт, MNS 6458: 2014 стандартын шаардлагын дагуу гаргасан/
 • Тухайн бодис, түүний хольц хаягдлыг устгах аргачлал, тээвэрлэх арга
 • Хязгаарласан химийн хорт болон аюултай бодисын жагсаалтанд орсон бодисын зөвшөөрөл, химийн бодис үйлдвэрлэх зөвшөөрөл авахдаа ХХБАББЗАЭҮЗ-ийн ажлын албанаас дүгнэлт гаргуулж, авчирна. (Засгийн газрын 2007 оны 95 дугаар тогтоолын дагуу)
 • Органик уусгагч импортлох болон үйлдвэрлэх бол харъяалах дүүргийн татварын албанд агаарын бохирдлын төлбөр төлсөн баримт авчирна. (Засгийн газрын 2010 оны 273 дугаар тогтоолын 2 хавсралтын дагуу)
 • Химийн бодисын дагалдах сертификат