Эхлэл хуудас

  Даатгалын зуучлал

Тээвэрлэлтийн явцад ачаа бараанд учирч болох аливаа эрсдлээс хамгаалах зорилгоор бид ачаа тээврийн даатгалын үйлчилгээг үйлчлүүлэгч, харилцагчиддаа санал болгодог бөгөөд гадаадын төрөлжсөн болон үндэсний даатгалын компаниудаар дамжуулан холбогдох олон улсын дүрэм, журам, стандартын хүрээнд ачаа тээврийн даатгалын үйлчилгээг үзүүлдэг.